27 Haziran 2015 Cumartesi

çatı ustası ankara

Bazı yerleşim yerlerinde çarpık yapılar dikkat çekmekte özellikle metropol kentlerdeki bu çarpık yapılaşma ve çarpık kentleşme, kentlerin, nüfus patlaması sonucunda, plansız ve denetimsiz olarak, gelişigüzel, altyapısız, her türlü estetik kaygıdan uzak bir şekilde merkezden dışa doğru adeta bir ur gibi büyümesidir. Bu durum çevrede, insanca yaşamaya olanak vermeyen ilkel yerleşmelerin kenti kuşatmasına, merkezde ise mevcut dokunun tahribine, tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin yok olmasına yol açmaktadır.Ancak bu sorunun çözümlenmesi için çatı ustası ankara bir bilgi yayınladı.Belki, çok daha zengin ülkelerde dahi böylesine büyük bir artışı kısa zamanda sağlıklı çağdaş kentler inşa ederek barındırmak mümkün değildi. Ancak Türkiye'deki çarpık kentleşme, hiçbir mazeretin affettiremeyeceği kadar, insan onuruna yakışmayan ilkellikte olmuştur. bu bilgi eminimki faydalı olmuştur SAYGILARIMIZLA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder